Κοινωνική ευθύνη

Η DMN SPORT κάθε χρόνο δείχνει έμπρακτα την αγάπη της για τα παιδιά προσπαθώντας με διάφορες ενέργειες να χαρίζει παιδικά χαμόγελα. Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενισχύοντας ιδρύματα αφιερωμένα στα παιδιά και επιδιώκοντας με κάθε τρόπο να προσφέρει από ίδια κεφάλαια οικονομική αλλά και υλική βοήθεια και να συμβάλλει στην δημιουργία μιας κοινωνίας που θα σέβεται τον άνθρωπο, το περιβάλλον και κυρίως τα παιδιά που είναι το μέλλον αυτού του κόσμου. Ακόμα, φροντίζει τη διαμόρφωση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποί της θα μπορούν να βελτιώνονται συνεχώς ενώ επενδύει στην ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη.