Η οργάνωση

Η DMN SPORT είναι κατά βάση μια επιχείρηση με " ανθρώπινο πρόσωπο". Είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της οικογένειας Μπουτάτου που χειρίζονται κάθε λεπτομέρεια με μεράκι, αγάπη και ιδιαίτερη προσοχή και περιστοιχίζονται από αξιόλογα εξειδικευμένα στελέχη και εκπαιδευμένους συνεργάτες, που όλοι μαζί σαν ομάδα φροντίζουν καθημερινά τις δραστηριότητες της εταιρίας σε όλο το φάσμα τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
thrassos@dmn.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, MSc
chrisboutatos@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΠΟΥΤΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
info@domina.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΠΟΥΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ