Πολιτική ποιότητας

Ο σεβασµός

  • του θεσμού της οικογένειας και των παιδιών
  • των πελατών µας,
  • των ανθρώπων µας
  • και της κοινωνίας µας

είναι προτεραιότητα της DMN SPORT

Η ποιότητα υπηρεσιών, προϊόντων και εξυπηρέτησης αγοραστών και πελατών, είναι πρωταρχικός στόχος της DMN SPORT και φροντίζει να την εντάσσει σε κάθε της δραστηριότητα, τηρώντας πιστά όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες που τη διασφαλίζουν.